Belastingdienst

Verkopen van artikelen (English below)

Verkoop van artikelen op de beurs is toegestaan maar let wel even op.

Neemt u deel aan de Handwerkbeurs in Houten en bent u gevestigd in Nederland of neemt u deel aan de beurs in Gent en bent u gevestigd in België, dan kunt u uw goederen zonder problemen verkopen.

Let op: Belasting afdracht

Zwolle:
Neemt u deel in Houten en bent u gevestigd in een ander land dan Nederland (bijvoorbeeld België of Duitsland) en wilt u artikelen verkopen? Houd er dan rekening mee dat u zich in Nederland moet laten registreren als ondernemer. U bent daar btw verschuldigd. Dit geldt niet als u goederen slechts tijdelijk naar de beurs brengt en niet verkoopt.

Gent:
Neemt u deel in Gent en bent u gevestigd in een ander land dan België (bijvoorbeeld Nederland of Duitsland) en wilt u artikelen verkopen? Houd er dan rekening mee dat u zich in België moet laten registreren als ondernemer. U bent daar btw verschuldigd. Dit geldt niet als u goederen slechts tijdelijk naar de beurs brengt en niet verkoopt.

U kunt het beste zelf even bellen met de Centrale belastingdienst afdeling BTW in België te bellen:
0032 25774050 of stuur een e-mail aan foreigners.team2 @ minfin.fed.be

English:

Selling items

The sale of items on the Handwerkbeurs is allowed but please note.

If you are attending the Handwerkbeurs in Houten and you are based in the Netherlands or participate in the fair in Ghent and are located in Belgium, you can sell your goods without any problems.

Please note: Tax deduction

Zwolle:
Do you participate in Houten and are you based in a country other than the Netherlands (maybe Belgium or Germany) and would you like to sell items? Please note that you must register in the Netherlands as an entrepreneur. You are liable for VAT. This does not apply if you only bring goods temporarily to the show and not sell them.

Ghent:
Do you participate in Ghent and are you based in a country other than Belgium (for example, the Netherlands or Germany) and would you like to sell items? Please note that you must register in Belgium as an entrepreneur. You are liable for VAT. This does not apply if you only bring goods temporarily to the show and not sell them.

Please telephone the Belgian Central Tax Office/VAT department for more information 0032 25774050 or send an email to: foreigners.team2 @ minfin.fed.be